Vanliga frågor

Energibatteri har samlat frågor som ofta återkommer från privatpersoner och företag. Saknar du någon fråga tveka inte kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig.

Batterilager

Varför ska jag investera i ett batterilager?

Ett batterilager kan hjälpa dig att maximera användningen av din egenproducerade solenergi, minska din elräkning ännu mer eftersom du kan lagra solenergi och använda den när solen inte lyser. Framför allt så finns det möjligheter att få god avkastning genom CheckWatt.

Hur mycket kostar det att installera ett batterilager?

Kostnaden för att installera ett batterilager varierar baserat på storleken och komplexiteten av installationen. Men vi strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser och vi kan ge en kostnadsfri offert efter att ha undersökt din fastighet.

Vad är livslängden på batterilager?

Livslängden för ett batterilager kan variera, men de flesta moderna system är designade för att vara i 10 år eller mer. Alla batterier degraderas gradvis naturligt över tid.

Kan man få stöd för att installera batterilager som privatperson?

Absolut, du kan få skatteavdrag för att installera batterilager! I Sverige finns det ett s.k. Grön Teknik ROT-avdrag som ger dig rätt till en skattereduktion på 50% av arbetskostnad och material för installation av batterilager. Det maximala beloppet är 50 000 kr per person och år. Vi hjälper alltid våra kunder att ansöka och ser till att du får det maximala tillgängliga bidraget för installationen!

Checkwatt - Balanstjänster

Vad menas med balanstjänst?

En balanstjänst används inom elnätet för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i realtid. Denna process säkerställer att elektriska kraftnät inte påverkas av störningar, vilket gör att elenergi kan levereras på ett effektivt och tillförlitligt sätt till konsumenter.

Genom balanstjänster kan transmissions nätbolagen optimera elnätets prestanda och minimera risken för överbelastning eller avbrott. Detta bidrar till att skapa en stabil och hållbar energiförsörjning för konsumenter, och det främjar samtidigt integrationen av förnybar energi och andra distribuerade energikällor.

Hur fungerar en balanstjänst?

Solpaneler och batterilager är effektiva system som kan kopplas till det svenska elnätet för att balansera nätfrekvensen och minska frekvensfluktuationer.

Kan man få bidrag för balanstjänster?

Nej, det finns för närvarande inget bidrag för balanstjänster. Enligt Skatteverket betraktas ersättningen från balanstjänster som en privat inkomst.

Denna ersättning är skattefri upp till en schablon på 40 000 kr.

energibatteri logo

Kontakt

info "at" energibatteri.se

070-477 90 32

Copyright © Energibatteri 2023