Företag

CheckWatt Partner logo

Energibatteri erbjuder kompletta installationer av batterisystem som är anpassade efter ert företags förutsättningar. Vi återanvänder batterier från elfordon som har hög kvalitet och stor kapacitet. Det ger en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Våra system är skalbara, från små till medelstora effekter. Vi är servicepartner till CheckWatt!

Ta steget mot en hållbar och kostnadseffektiv energilösning som ger god passiv avkastning för ert företag

Vi kan göra mycket kostnadseffektiva installationer av batterisystem med hög kapacitet som är anpassade efter era förutsättningar. Våra system är skalbara. Från små till medelstora. Våra lösningar är kompatibla med frekvensbalansering via Checkwatt, vilket ger en fantastisk avkastning och snabb återbetalningstid för din investering.

Varför välja Energibatteri?

När du väljer Energibatteri investerar du i en långsiktig och hållbar energilösning. Våra batterier är byggda för att hålla, vilket innebär att du får en framtidssäker lösning som kan anpassas efter ditt företags växande behov. Med vårt avancerade BMS-system garanterar vi optimal drift och säkerhet, vilket skyddar din investering och säkerställer kontinuerligenergiförsörjning. Dessutom, genom att välja oss, får du en partner som är dedikerad till att ge dig personlig och engagerad service genom hela processen.

Energibatteri – Ditt Förstahandsval för Trygghet och Kvalitet 

Vi på Energibatteri är inte bara intresserade av att sälja dig ett system. Vi är dedikerade till att erbjuda fullständig support och service under hela batterisystemets livstid. Vår process börjar med en noggrann behovsanalys och en detaljerad offert som täcker alla kostnader,

kapacitetsalternativ, garantier och tillval. När du har valt den bästa lösningen för ditt företag, kommer våra erfarna och professionella elektriker, godkända av Elsäkerhetsverket, att säkerställa en säker och effektiv installation. 


Efter installationen är vi fortfarande där för dig. Vi erbjuder kontinuerlig support och underhåll för att säkerställa att ditt system alltid fungerar optimalt. Detta ger dig trygghet och säkerhet i att din investering är skyddad och att du kan dra full nytta av ditt batterisystem under lång tid.

eco icon

Gör ditt företag mer hållbart med Energibatteri!

Tänk dig att kunna sänka dina energikostnader samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid. Med Energibatteri får du kompletta installationer av batterisystem som är skräddarsydda efter ditt företags behov. Vi återanvänder högkvalitativa batterier från elfordon, vilket ger en pålitlig och kostnadseffektiv energilösning. Våra system är flexibla och kan anpassas för både små och medelstora företag. Som servicepartner till CheckWatt säkerställer vi att du får bästa möjliga avkastning på din investering.

Ekonomiskt hållbart

När du väljer Energibatteri får du en lösning som kombinerar hållbarhet och ekonomisk fördel. Vi återanvänder batterier från elfordon, vilket inte bara minskar avfallet utan också främjar en grönare framtid. Detta innebär att du bidrar till en mer cirkulär ekonomi samtidigt som får möjlighet till avkastning genom CheckWatt. Våra batterisystem har stor lagringskapacitet, vilket säkerställer att ditt företag har tillgång till pålitlig och konstant energiförsörjning, även om det skulle bli strömavbrott en längre tid.

Specialanpassning för just dina behov

En av de stora fördelarna med våra system är dess skalbarhet. Oavsett om ditt företag är litet eller medelstort, kan våra batterisystem anpassas efter dina specifika behov. Detta ger dig flexibiliteten att växa och anpassa din energilösning över tid. Dessutom, med vårt partnerskap med CheckWatt, kan du dra nytta av frekvensbalansering som ger en fantastisk avkastning och snabb återbetalningstid för din investering.

Fördelar med vår lösning!

Långsiktig hållbarhet

Våra batterier är återanvända och inte nytillverkade.

Vilket gör stor skillnad med avseende på fotavtryck och utsläpp! De är dessutom designade för tufft klimat och lång hållbarhet, vilket innebär att du investerar i en lösning som fungerar över lång tid.

Effektiv energihantering

BMS-systemet kommunicerar med växelriktaren föratt säkerställa optimal drift och säkerhet. Du kan både lagra egentillverkad solenergi och vara med och stödja frekvensen i elnätet.

Säker elförsörjning

Vi erbjuder möjlighet till reservkraft om det blir avbrott i elnätet.

Personlig service

Vi erbjuder personlig och engagerad support från första kontakt till efterföljande service och underhåll.

Så här går det till

kontakt ikon

1. Kontakt

Starta batteriresan genom att ta kontakt med oss. Vårt team står redo att diskutera dina unika behov, svara på dina frågor och ge råd om bästa möjliga lösningar för just dig.

dokument ikon

2. Offert

Vi tar fram en offert enligt dina önskemål med kostnader, kapacitet, garantier och tillval för att jämföra alternativ.

batterlagrings ikon

3. Installation

All installation sker med erfarna och professionella elektriker som är godkända av Elsäkerhetsverket.

service ikon

4. Service

Efter installationen kommer vi finnas tillgängliga för alla typer av support på din anläggning under hela dess livstid.

Hjälp till att balansera elnätet - och tjäna pengar

Energibatteri erbjuder balanstjänster för batterilager genom vårt samarbete med Checkwatt.


Med Checkwatts användarvänliga gränssnitt kan du enkelt spåra din avkastning och energianvändning i realtid.

checkwatt logotyp

Hur mycket kan jag tjäna?

Batteristorlek

10 kWh

15 kWh

20 kWh

Ersättning per år

16 835 kr *

25 252 kr *

33 670 kr *

* Denna kalkyl baseras sig på marknadens priser från 2020 fram tills idag. Ersättningen kan variera i framtiden.

Räkneexempel:

För ett batterisystem på 10 kWh

Under 2022 genererade vår balanstjänster en avkastning om 16,835 kr per år.

För ett batterisystem på 15kWh

Under 2022 genererade vår balanstjänst en avkastning om 25,252 kr per år.

För ett batterisystem på 20 kWh

Under 2022 genererade vår balanstjänst en avkastning om 33,670 kr per år.

Hur ser balanstjänstens process ut?

Batteriägare: Batteriägaren ansluter sitt batteri till Energibatteris balanstjänst och får i ersättning en kontinuerlig intäkt.

Checkwatt: Balanstjänsten stödjer det svenska elnätet med en frekvensreglering och ser till att elnätet alltid är i balans.

Balansansvarig: Balansansvariga elhandlare har ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnätet för att säkerställa balans mellan tillförd- och uttagen mängd el.

Svenska kraftnät: Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är en systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige, och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el.

Flöde balanstjänster
energibatteri logo

Kontakt

info "at" energibatteri.se

070-477 90 32

Copyright © Energibatteri 2023