Företag

CheckWatt Partner logo

Energibatteri erbjuder kompletta installationer av batterisystem som är anpassade efter ert företags förutsättningar. Vi återanvänder batterier från elfordon som har hög kvalitet och stor kapacitet. Det ger en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Våra system är skalbara, från små till medelstora effekter. Vi är servicepartner till CheckWatt!

Ta steget mot en hållbar och kostnadseffektiv energilösning som ger god passiv avkastning för ert företag

Vi kan göra mycket kostnadseffektiva installationer av batterisystem med hög kapacitet som är anpassade efter era förutsättningar. Våra system är skalbara. Från små till medelstora. Våra lösningar är kompatibla med frekvensbalansering via Checkwatt, vilket ger en fantastisk avkastning och snabb återbetalningstid för din investering.

Företag

CheckWatt Partner logo

Energibatteri erbjuder kompletta installationer av batterisystem som är anpassade efter ert företags förutsättningar. Vi återanvänder batterier från elfordon som har hög kvalitet och stor kapacitet. Det ger en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Våra system är skalbara, från små till medelstora effekter. Vi är servicepartner till CheckWatt!

Så här går det till

kontakt ikon

1. Kontakt

Starta batteriresan genom att ta kontakt med oss. Vårt team står redo att diskutera dina unika behov, svara på dina frågor och ge råd om bästa möjliga lösningar för just dig.

dokument ikon

2. Offert

Vi tar fram en offert enligt dina önskemål med kostnader, kapacitet, garantier och tillval för att jämföra alternativ.

batterlagrings ikon

3. Installation

All installation sker med erfarna och professionella elektriker som är godkända av Elsäkerhetsverket.

service ikon

4. Service

Efter installationen kommer vi finnas tillgängliga för alla typer av support på din anläggning under hela dess livstid.

Hjälp till att balansera elnätet - och tjäna pengar

Energibatteri erbjuder balanstjänster för batterilager genom vårt samarbete med Checkwatt.


Med Checkwatts användarvänliga gränssnitt kan du enkelt spåra din avkastning och energianvändning i realtid.

checkwatt logotyp

Hur mycket kan jag tjäna?

Batteristorlek

10 kWh

15 kWh

20 kWh

Ersättning per år

16 835 kr *

25 252 kr *

33 670 kr *

* Denna kalkyl baseras sig på marknadens priser från 2020 fram tills idag. Ersättningen kan variera i framtiden.

Räkneexempel:

För ett batterisystem på 10 kWh

Under 2022 genererade vår balanstjänster en avkastning om 16,835 kr per år.

För ett batterisystem på 15kWh

Under 2022 genererade vår balanstjänst en avkastning om 25,252 kr per år.

För ett batterisystem på 20 kWh

Under 2022 genererade vår balanstjänst en avkastning om 33,670 kr per år.

Hur ser balanstjänstens process ut?

Batteriägare: Batteriägaren ansluter sitt batteri till Energibatteris balanstjänst och får i ersättning en kontinuerlig intäkt.

Checkwatt: Balanstjänsten stödjer det svenska elnätet med en frekvensreglering och ser till att elnätet alltid är i balans.

Balansansvarig: Balansansvariga elhandlare har ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnätet för att säkerställa balans mellan tillförd- och uttagen mängd el.

Svenska kraftnät: Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är en systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige, och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el.

Flöde balanstjänster
energibatteri logo

Kontakt

info "at" energibatteri.se

070-477 90 32

Copyright © Energibatteri 2023